Produktie industrie groeit met 4 procent

DEN HAAG, 22 FEBR. De industriële produktie steeg vorig jaar, gecorrigeerd voor inflatie, met bijna vier procent ten opzichte van 1993. In het laatste kwartaal van 1994 groeide de produktie met bijna acht procent vergeleken met het zelfde kwartaal van 1993.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekend heeft gemaakt.

Volgens het CBS was de ontwikkeling in 1994 “opmerkelijk”. In het eerste kwartaal was de volumegroei van de industriële produktie in vergelijking met de overeenkomstige periode van 1993 nog gering. Daarna trok de groei snel aan: de stijging in het tweede en derde kwartaal bedroeg respectievelijk drie en vier procent. In het vierde kwartaal bedroeg de groei bijna acht procent. Het CBS plaatst hierbij de kanttekening dat dit relatief hoge groeicijfer mede wordt veroorzaakt door het lage produktieniveau in het vierde kwartaal van 1993.

In 1994 liet de produktie in de hout- en bouwmaterialen industrie, de chemische industrie, en de rubber- en kunststofverwerkende “een krachtige groei zien”. Ten opzichte van 1993 werd voor deze sectoren een stijging geregisteerd van ruim vijf procent.

De groei van de metaalindustrie en van de papier- en grafische sector kwam overeen met het gemiddelde van vier procent. Binnen de metaal vertoonden vooral de basismetaal- en de transportmiddelensector een sterke groei.

In de Macro Economische Verkenningen van afgelopen najaar voorspelt het Centraal Planbureau voor 1995 een groei van de produktie van bedrijven (exclusief energie) van 3,5 procent. In 1993 en 1994 bedroeg deze groei respectievelijk 0,2 en 2,5 procent. Met name 'open sectoren' als industrie en vervoer profiteren van de sterke van de conjuncturele opleving. Het CPB constateerde in december vorig jaar dat het conjunctuurherstel vrijwel voorbij gaat aan de consumptie: de bijdrage hiervan aan de produktiegroei van bedrijven in 1995 blijft even groot als in 1994.