Palestijnen proberen buitenland tot druk op Israel te bewegen

KAIRO, 22 FEBR. De Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO) wil de buitenwereld ertoe bewegen druk uit te oefenen op Israel en zo de impasse in het vredesproces te doorbreken.

Op een spoedbijeenkomst van het uitvoerend comité van de PLO, het dagelijks bestuur, in Kairo besloten de aanwezige Palestijnse leiders geen radicale stappen te nemen, zoals afbreken van het vredesproces. Overigens werd de bijeenkomst, die vandaag werd voortgezet, slechts door de helft van de 18 leden bijgewoond, namelijk door hen die het vredesproces steunen.

“We schorten (de onderhandelingen) niet op, maar we willen zeer duidelijk identificeren wat het onderwerp moet zijn van de onderhandelingen; we kunnen niet blijven onderhandelen over wat de Israeliërs op de agenda zetten”, aldus Mohamed Zuhdi Nashashibi, lid van het uitvoerend comité. “We gaan overal mensen heen sturen - Europa en de Verenigde Staten, Rusland, China en Japan, ook Korea. We willen niet dat ze tussenbeide komen, we willen solidariteit.”

Een ander comité-lid zei dat de houding van de Arabische landen van doorslaggevend belang is. PLO-leider Arafat zal zelf vandaag de Egyptische president Mubarak spreken. Daarna vliegt hij door naar Saoedi-Arabië voor overleg met koning Fahd. Tevens wil de PLO een Arabische topconferentie gewijd aan het vredesproces.

Het vredesproces tussen de Palestijnen en Israel heeft inmiddels ruime vertraging opgelopen. Volgens het autonomie-akkoord van september 1993 moesten in juli 1994 verkiezingen voor een Palestijnse bestuursraad worden gehouden. Maar de weigering van Israel om zijn troepen voordien in overeenstemming met het akkoord uit de Palestijnse steden van de Westelijke Jordaanoever terug te trekken - om veiligheidsredenen - heeft voor een impasse gezorgd. Herhaald topoverleg tussen Israelische en Palestijnse leiders heeft nog geen oplossing opgeleverd.

Niet bekend