Mens en bedrijf

Mr.J.H. du Marchie Sarvaas, onderdirecteur van De Nederlandsche Bank, is met ingang van 1 maart benoemd tot president van de Centrale Bank van Aruba. Zijn taken als onderdirecteur zullen per 1 april worden overgenomen door drs. W.L. Benard, onderdirecteur. Zijn taak als woordvoerder ten behoeve van de financiële pers is opgedragen aan drs. J.P.W.C. Korthals Altes, directeur-adviseur.