Hulpverlening bekritiseerd, nadat drie jongeren overdosis xtc-pillen slikken; Zelfmoord van 14-jarige schokt Oss

OSS, 22 FEBR. De gehele maatschappelijke dienstverlening in de Brabantse gemeente Oss is in staat van paraatheid gebracht. Aanleiding is de dood, vorige week, van een 14-jarige jongen die negen xtc-tabletten had ingenomen. Hij is inmiddels gecremeerd. Twee andere jonge mannen van 21 en 26 jaar, met wie de 14-jarige de vermeende, gezamenlijke poging tot zelfmoord ondernam, konden worden gered door behandeling in het ziekenhuis.

Gisteren kwam een aantal hulpverleningsinstanties bijeen. Daaronder het JAC, het opbouwwerk, de politie, het plaatselijke jongerencentrum, de stichting jeugdzorg en vertegenwoordigers van drie projecten voor jongeren.

Prioriteit, zo zeiden woordvoerders na afloop, dient te zijn het vergroten van de opvangmogelijkheden voor de problematische groep jongeren van 12 tot 18 jaar. “Uitbreiding van de ambulante hulp, maar ook nauwe samenwerking tussen de voorzieningen in de jeugdhulpverlening, onderwijs en politie zijn van belang om deze jongeren op tijd te traceren en te helpen”, aldus de persverklaring. “Ferry staat niet op zichzelf. Er is een groeiende groep jongeren met complexe problemen.”

De dood van de 14-jarige Ferry, kind uit “een gebroken gezin”, is in de 62.000 inwoners tellende industriestad het gesprek van de dag. “Jongen dood na collectieve zelfmoordpoging” kopte vorige week het Brabants Dagblad als opening op pagina 1 alsof het ging om een massaal “uitstappen” van een gehele sekte. De Osse politie houdt het erop dat de jongen een einde aan zijn leven heeft gemaakt door de uitzichtloosheid van zijn situatie. Er zou een door de drie jongens gezamenlijk ondertekende afscheidsbrief aan de ouders zijn gevonden. Dat de twee andere jongeren, die met Ferry in hetzelfde huis een overdosis xtc-tabletten tot zich zouden hebben genomen, het er levend vanaf brachten kwam, zo gaat het verhaal, omdat een van hun moeders lucht kreeg van de zaak. IJlings alarmeerde ze een arts die op zijn beurt het ziekenhuis inschakelde. Daar kwam het leegpompen van de magen voor de 14-jarige te laat; de twee anderen bleven in leven.

Anderen daarentegen menen te weten dat Ferry voordien “geen suïcidale neigingen” zou hebben vertoond en dat de jongens met het slikken van de xtc-tabletten, die hun zouden zijn “opgedrongen”, zouden hebben “geëxperimenteerd”.

Ferry zou aan drugs verslaafd zijn geraakt en leidde een zwervend bestaan. Zijn vader zei in een vraaggesprek in de plaatselijke pers dat al zijn pogingen om professionele hulp te krijgen waren mislukt. “Maanden heb ik om hulp gevraagd bij de kinderbescherming, bij de politie.” (..) “Ik verwijt de hulpverleners dat ze op hun kont achter hun papierwinkel zijn blijven zitten.”

Directeur R. Compiet van het Jongeren Advies Centrum in Oss, tot welke instantie de 14-jarige zich om hulp wendde: “Ik kan me de gevoelens van de vader wel voorstellen, er zit ook wel een kern van waarheid in, maar hij was even machteloos als de hulpverleningsinstanties zelf. De opvangmogelijkheden voor deze groep jongeren is in dit gebied ontoereikend en daar lopen ook wij tegenaan. Het gaat om jongeren die nergens terechtkunnen omdat ze spijbelen, de school vroegtijdig hebben verlaten, ervan zijn afgestuurd of geen werk hebben en dus niet beschikken over wat wordt genoemd een zinnige dagvulling of een vaste verblijfplaats die nodig zijn voor tijdelijke opvang.”

De gemeente Oss zit met de affaire lelijk in de maag. Het beeld van de stad is in de media toch al niet onverdeeld gunstig. Compiet vindt de aandacht, ook van de landelijke media, 'positief' wegens wat ze noemt de 'signaalfunctie'. “Ik hoop althans dat dat de boodschap is die ze uit deze zaak halen.”

De burgemeester van Oss, mr. E.P. van Veldhuizen, spreekt van een “trieste gebeurtenis, die een uitvloeisel is van een veel bredere maatschappelijke problematiek. We moeten onze krachten bundelen”, aldus Van Veldhuizen, “om een gecoördineerd antwoord te formuleren op de ellende die op ons afkomt. Je ziet problemen door harddrugs in de Randstad op veel grotere schaal, maar een deel ervan komt nu naar kleine en middelgrote steden als Oss.”