De CIA zet spionnen in om imago op te poetsen

Een geheime en vitale operatie van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is gisteren uitgelekt. Vertegenwoordigers van de dienst hebben een bericht van The New York Times bevestigd dat agenten van de afdeling voor clandestiene operaties zouden worden ingezet om in het Amerikaanse Congres meer sympathie te wekken voor de CIA.

Het blazoen van de grootste Amerikaanse inlichtingendienst is onder andere bevlekt door het schandaal van de vorig jaar gearresteerde dubbelspion Aldrich Ames, die negen jaar lang onopgemerkt voor Moskou kon spioneren. In het Congres zijn daarop stemmen opgegaan voor een ingrijpende reorganisatie, verkleining en zelfs opheffing van de CIA.

De CIA-leiding poogt het tij nu te keren met een psychologische operatie binnen het Congres. Deze maand deed zij daartoe via het interne computer-bulletin een bericht uitgaan naar de leden van de afdeling clandestiene operaties. Zij vroeg hun om contacten in het Congres te benutten om het CIA-imago te verbeteren. De meeste leden van de afdeling - met 6.000 man eenderde van het totale CIA-personeelsbestand - werken in het buitenland onder een dekmantel. Zij vergaren inlichtingen over mogelijke bedreigingen van de Verenigde Staten. Zij werven en 'runnen' spionnen en trachten bijvoorbeeld te infiltreren in terroristische groeperingen. Ames was nauw bij deze afdeling betrokken.

Volgens het interne memo is juist de afdeling covert operations het hart van de CIA. Het imago van de CIA is volgens het memo “onlosmakelijk verbonden met het beeld dat het Congres van het directoraat operaties heeft”. Het Congres moet daarom “op allerlei manieren” bij het CIA-werk worden betrokken, waarbij “de persoonlijke factor niet onderschat moet worden”. Het memo vraagt daarom CIA-agenten hun “persoonlijke relaties” met Congres-leden - “via familiebanden of gezamenlijke scholing” - te gebruiken om “een accuraat beeld van onze activiteiten” over te dragen.

Het uitgelekte memo kwam de CIA onmiddellijk op kritiek te staan. De voorzitter van het parlementaire comité voor de inlichtingendiensten, senator Arlen Specter, zei gisteren dat de CIA zijn reputatie beter kon oppoetsen “door betere prestaties te leveren” dan door lobby-werk. Een CIA-woordvoerder ontkende dat van lobbyen sprake was. De CIA wilde alleen “beter communiceren” over haar werk, “dat niet goed wordt begrepen”. Vorig jaar opende de CIA al een 'loket' op het wereldwijde computernetwerk Internet. Burgers kunnen daar algemene informatie over de CIA inzien en gebruikmaken van een jaarboek met gegevens over alle landen van de wereld.

Volgens de voormalige directeur van de CIA, James Woolsey, heerst binnen de dienst een “eilandmentaliteit”, waardoor een Ames zijn gang kon gaan. Woolsey is inmiddels afgetreden.