Akkoord tussen KLM en bonden over CAO

ROTTERDAM, 22 FEBR. Luchtvaartmaatschappij KLM is afgelopen nacht met zes van de zeven onderhandelende bonden een principe-akkoord overeengekomen over een nieuwe cao. Het akkoord voorziet in een loonsverhoging van 2,25 procent en een extra vrije dag in het kader van de arbeidsduurverkorting. Daarnaast krijgen de KLM-werknemers meer mogelijkheden om in deeltijd te werken. Alleen met de verkeersvliegers heeft de KLM nog geen akkoord bereikt.

De nieuwe cao geldt in principe voor één jaar, met terugwerkende kracht tot 1 januari. Over de loonsverhoging is afgesproken dat die per 1 januari één procent bedraagt en daar per 1 juli nog 1,25 procent bij komt.

Wat betreft verruiming van de mogelijkheden in deeltijd te werken heeft de directie van de KLM toegezegd de aanbevelingen over te nemen van een werkgroep die daarnaar onderzoek heeft gedaan. De KLM is niet akkoord gegaan met het opnemen van bepalingen omtrent recht op deeltijd in de cao zelf. De bestaande financiering van kinderopvang wordt voortgezet en voor buitenschoolse opvang van kinderen stelt het bedrijf aanvullende middelen beschikbaar.

De KLM heeft ingestemd met een voorstel van de vervoersbond CNV om een werkgroep te laten studeren op een systeem van resultaatafhankelijke beloningen. Verder zal de KLM zorgen voor een interne arbeidsbemiddeling die zich richt op het herplaatsen van overtollig personeel, gedeeltelijk arbeidsongeschikten en allochtone en kansarme jongeren.

De KLM is nog niet tot een akkoord kunnen komen met de verkeersvliegers wegens onenigheid over de pensioenregeling.

Afgelopen najaar botsten de vakbonden voor het grond- en vliegend personeel al met de directie toen zij stelden dat de KLM vanaf dit jaar niet meer kon rekenen op continuering van de zogeheten 'premie-holiday', een besparing in de afdracht van pensioenpremies die de maatschappij de voorafgaande 21 maanden ruim een half miljard gulden opleverde. De KLM liet eerder weten graag te willen praten over voortzetting van de pensioenafspraak, waaraan de KLM elk kwartaal 72 miljoen gulden overhield.