Zuid-Afrika: proces tegen chef geheime eenheid begonnen

JOHANNESBURG, 21 FEBR. In Johannesburg is gisteren het proces begonnen tegen de Zuidafrikaanse politieofficier Eugene De Kock. Deze wordt ervan verdacht ten tijde van de apartheid aan het hoofd te hebben gestaan van een speciale politieenheid die tot taak had om tegenstanders van het toenmalige regime uit te schakelen. Tegen De Kock zijn 121 aanklachten ingediend, variërend van illegaal wapenbezit tot moord. Volgens de aanklagers was De Kock het brein achter de moordaanslag op een ANC-advocaat en speelde hij een grote rol bij de wapenleveranties aan de Inkatha Vrijheids Partij. In de aanloop tot de algemene verkiezingen van vorig jaar kwam het vooral in de provincie KwaZulu/Natal tot gevechten tussen Inkatha-aanhangers van het ANC en ANC-activisten waarbij een groot aantal doden viel. (AP)