Topvolleybal zoekt nog hoofdsponsor

ROTTERDAM, 21 FEBR. Het topvolleybal in Nederland zal per 1 april worden losgekoppeld van de nationale bond, de NeVoBo. Daarvoor is de Stichting Topvolleybal Nederland (TVN) opgericht. Een bestuur met aan het hoofd een directeur, wiens naam half maart zal worden bekendgemaakt, geeft leiding aan de nieuwe organisatie. Hij zal nauw moeten samenwerken met de bondscoaches Joop Alberda en Bert Goedkoop.

NeVoBo-voorzitter Herman van Zwieten heeft als 'controleur' namens zijn bond zitting in het bestuur van de nieuwe stichting. De NeVoBo draagt zorg voor ongeveer een kwart van de beoogde begroting van vier miljoen gulden. De Nationale Sporttotalisator SNS, NOC*NSF en sponsor Lotto zijn andere geldschieters. Momenteel heeft de nieuwe stichting zich verzekerd van een bedrag van drie miljoen. Volgens Van Zwieten is dat de minimumsom om topsport te kunnen bedrijven.

Het overige benodigde geld moet van de zogenaamde 'spelverdelers' - een soort businessclub waarvoor dertig bedrijven zijn benaderd - afkomen. Ruim tien van hen hebben inmiddels toegezegd te willen meedoen, aldus interim-manager Van den Berg. Er is nog anderhalf miljoen nodig om het begrote bedrag te halen, omdat ongeveer zeven ton aan organisatiekosten moet worden besteed. Om aan de meeste ideale situatie voor de nationale teams te komen hoopt de NeVoBo nog steeds een hoofdsponsor te strikken. Die zou het bedrag nog eens met een miljoen moeten verhogen. Er wordt momenteel serieus onderhandeld met een Amerikaans transportbedrijf.

Op 11 maart moet de bondsraad nog toestemming geven voor het nieuwe plan. Dat zal geen probleem zijn, aldus Van Zieten. De NeVoBo heeft tevens een overeenkomst gesloten met het organisatiebureau CHemp. Behalve het EK voor vrouwen, dat deze zomer in Groningen en Arnhem wordt gehouden, neemt CHemp de organisatie van de wedstrijden in de World League en het EK mannen in 1997 in Nederland voor zijn rekening.