Fracties dreigen EO-radio met boycot

DEN HAAG, 21 FEBR. De Tweede-Kamerfracties van PvdA en D66 dreigen de radio-actualiteitenrubriek van de Evangelische Omroep met een boycot. Volgens D66-fractievoorzitter Wolffensperger neemt een verslaggever van de rubriek Tijdsein “elementaire normen van journalistiek fatsoen” niet in acht.

Het zou daarbij gaan om opzettelijk weglaten van (delen van) antwoorden van Kamerleden, of juist de uitzending van uitlatingen zonder dat de geïnterviewde er weet van heeft.

Vorige week zond Tijdsein een gesprek uit met Wolffensperger waarin hij toegaf dat zijn fractie een draai heeft gemaakt inzake de uitbreiding van Schiphol. Het twistgesprek met de verslaggever dat daaraan vooraf ging, was weggeknipt. Volgens Bijleveld was dat omdat de perswoordvoerder D66, Dietz, er doorheen praatte. “Hij schreeuwde: 'onzin! onzin!'. Puur amateurisme.”

De perswoordvoerder van de PvdA-fractie, oud-radiojournalist H. Prakke, en Dietz hebben nu per brief een onderhoud aangevraagd met de eindredacteur van EO's Tijdsein, D. Lok. Zij willen spreken “over het gedrag” van EO-verslaggever H. Bijleveld. “Het gaat dus niet om de inhoud van de verslaggeving”, aldus Prakke.

Als de EO-verslaggever zijn optreden niet aanpast ligt het volgens PvdA-woordvoerder Prakke voor de hand dat diens verzoeken om interviews niet worden ingewilligd. “Maar ik zou dat geen boycot willen noemen.”