Correcties en aanvullingen

Luchtfoto

In de krant van vrijdag 17 februari ontbrak de bron bij de luchtfoto van Schiphol op pagina 3. De foto is gemaakt door Aerophoto Schiphol B.V.

Computervredebreuk

In de krant van vrijdag 17 februari (Rechtbank buigt zich over nieuwe materie: 'computervredebreuk', pagina 3) is een zin weggevallen. De laatste zin luidde nu: “Als je met een computer in Amsterdam naar het buitenland belt kan dat aardig oplopen”, wist de officier.

Daaraan ontbrak het vervolg: Verbazing en geproest op de publieke tribune. Want als Internet één voordeel heeft is het juist dat tegen de lokale telefoonkosten over de hele wereld kan worden gebeld.