Van Mierlo ziet betere relaties met Suriname

PARAMARIBO, 20 FEBR. Minister Van Mierlo (buitenlandse zaken) verwacht dat de regering in Paramaribo binnen enkele weken bereid zal zijn het Internationale Monetaire Fonds (IMF) een rol te geven bij het Structurele Aanpassingsprogramma (SAP) dat Suriname wil doorvoeren.

Hij zei dit gistermiddag na gesprekken met vertegenwoordigers van een groot aantal groeperingen tijdens zijn vierdaags bezoek aan Suriname.

Nederland zal op zijn beurt geld steken in een fonds voor verdere ontwikkeling van het bedrijfsleven. Het is de bedoeling dat Surinaamse ondernemers harde valuta kunnen lenen om de export een nieuwe impuls te geven. Een koppeling tussen de twee voornemens van Nederland en Suriname acht Van Mierlo niet langer nodig.

Van Mierlo zei dat de intentie aan beide kanten aanwezig was om de relaties te verbeteren. Vandaag komt hij opnieuw met de frontleiders, die gezamenlijk de regering vormen, bijeen en hoopt hij tot concrete afspraken te komen. Het zou volgens de Nederlandse delegatie mooi zijn als in de ministeriële verklaring die de ministers Mungra en Van Mierlo later vandaag uitgeven al details over intensievere samenwerking bekend worden. Zij kan zich echter ook voorstellen dat er nog enkele weken overheen moeten gaan om zoveel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. Het was Van Mierlo er volgens de delegatie de afgelopen dagen vooral om te doen “de relaties vlot te trekken en achterdocht aan twee kanten op te heffen. Dat lijkt te lukken.”

Zaterdag heeft minister Van Mierlo met een kleine vijftig Surinamers een boottocht gemaakt naar de plantage Katwijk. Tijdens gesprekken schetste Van Mierlo zijn dilemma: het kabinet-Kok met hemzelf voorop wil er alles aan doen de verhoudingen met Suriname te verbeteren en de verpaupering in het land tegen te gaan. Maar het werk moet in Suriname zelf worden gedaan. Hij is niet bereid politiek zijn nek uit te steken in Nederland en hier ter plekke wederzijds tot nieuwe impulsen te komen, terwijl over enkele weken zou blijken dat de afspraken slechts ten dele worden nagekomen en er zich weer nieuwe politieke moeilijkheden tussen de twee landen voordoen.

Minister Assen (ontwikkelingssamenwerking) liet dit weekeinde in een reactie weten dat het allereerst moet gaan over de steun voor de wisselkoersen, iets wat Nederland vooralsnog weigert. Minister Mungra (buitenlandse zaken) gaf toe dat het structurele aanpassingsprogramma SAP moest worden doorgezet, maar dat “de burgerij wel erg moet lijden onder al die maatregelen en dat die aanpassing niet al te lang mag en kan duren. Anders zien we straks weer nieuwe emigratiegolven en dat is helemaal niet goed voor ons land”, aldus Mungra.