Fries Volkslied (2)

In het artikel 'GPV wil milder Fries Volkslied' in NRC Handelsblad van 9 februari wordt voor de zoveelste keer een foutieve vertaling geleverd van de zin die in de Marseillaise die luidt: 'qu'un sang impur abreuve nos sillons'. Het beginwoordje werd door Hofland vorig jaar juni in het literaire supplement verkeerd vertaald met 'opdat' en in de krant van 9 februari met 'dat'. Het voegwoord 'que' betekent hier 'avant que'. Dat verklaart mede de strijdlust van het Franse volkslied. Het zou toch onzinnig zijn dat in een ouderwets volkslied de wens voorkwam dat een onedel bloed onze voren doordrenkt.