Ramsj

S. GOORHUIS-BROUWER: Kinderen en taal

Paperback, Kosmos 1992, van ƒ 24,90 voor ƒ 9,95. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam; Donner Rotterdam

Of een kind gewoon leert spreken, hangt af van vele factoren, zowel lichamelijke als psychische. Goorhuis-Brouwer schetst de ontwikkeling van getater tot gebabbel, op kabbelende toon met vereenvoudigd jargon. Zelfde serie, zelfde prijs, bij dezelfde boekhandelaars: 'Kinderen en verslavend gedrag' van G.F. van de Wijngaart, over oorzaken en gevolgen van o.a. te veel eten, drinken, speelautomaten en 06-babbellijnen.