In zes weken prijsverlaging medicijnen

DEN HAAG, 18 februari. Minister Borst (volksgezondheid) komt binnen zes weken met een wettelijke regeling om de prijzen van geneesmiddelen te verlagen. Volgens premier Kok gaat het om een 'forse consumentvriendelijke besparing'. Hij zei dit gisteren na afloop van de wekelijkse ministerraad.

Met de verlaging van de prijzen van geneesmiddelen is volgens Kok op jaarbasis een bedrag van 700 tot 900 miljoen gulden gemoeid. De prijzen van medicijnen zijn in Nederland in veel gevallen hoger dan in de omringende landen. Kok sprak in dit verband van 'onevenwichtige prijsvorming'.

Kok bevestigde dat invoering van een eigen risico in het ziekenfonds een jaar wordt uitgesteld - van 1996 naar 1997. De belangrijkste reden voor het uitstel is dat invoering van een eigen risico voor ziekenfondsverzekerden dan gelijk loopt met de invoering een eigen risico voor particuliere verzekerden. Voorwaarde is wel dat het kabinet hierover overeenstemming bereikt met de particuliere verzekeraars. Volgens Kok wordt geprobeerd in goed overleg met de sector tot afspraken te komen. Hij ontweek de vraag of het kabinet een eigen risico voor alle particulier verzekerden zonodig wettelijk zal verplichten.

Het kabinet streeft er naar de laagst betaalden zoveel mogelijk te compenseren bij de invoering van een eigen risico voor ziekenfondsverzekerden. Volgens Kok biedt de gunstige economische ontwikkeling mogelijkheden om de lasten te verlagen voor degenen die er door een eigen risico te sterk in inkomen op achteruit gaan. Hij benadrukte dat na invoering van het eigen risico ieder jaar apart zal worden bekeken hoe deze maatregel uitpakt voor de laagstbetaalden.