Harde maatregelen tegen molestatie van scheidsrechters

ZEIST, 18 FEBR. De KNVB gaat gebruik maken van een noodwet om de toenemende molestaties tegen de arbitrage in het amateurvoetbal een halt toe te roepen. Dit is de bond gistermiddag in Zeist overeengekomen met de Centrale Organisatie voor Voetbalscheidsrechters. De COVS stelde zich tevreden met de voorgenomen maatregelen en trok haar plannen in om een week van bezinning te houden door alle amateurwedstrijden voor minimaal zeven dagen op te schorten.

De KNVB heeft een noodverordening afgeroepen die de bestaande regelgeving moet aanscherpen. Een door de sectie amateurvoetbal te vormen werkgroep zal vanaf volgend weekeinde exact meten hoeveel meldingen van geweld jegens de scheidsrechter binnenkomen. Op 15 april worden de resultaten van dit onderzoek geëvalueerd. “Is er geen verbetering zichtbaar, dan gaat de KNVB over tot het stopzetten van de competitie in zijn geheel of in een bepaalde klasse”, zei KNVB-voorzitter J. Sprengers.

De voorzitter noemde vier aanpassingen die vanaf het weekeinde van 25 en 26 februari 1995 in werking zullen treden. Zo moet elk fysiek contact met de arbiter voortaan met een rode kaart worden bestraft. Een elftal dat zich schuldig maakt aan molestaties kan rekenen op een vermindering van het aantal punten of tot verwijdering uit de competitie. En de betreffende vereniging kan bij terugkerende agressie uit de competitie worden teruggetrokken.

De scheidsrechtersorganisatie had de voetballoze week bepleit wegens de toenemende agessie jegens de arbiters. Volgens de officiële cijfers lopen de laatste jaren ongeveer 250 scheidsrechters verwondingen op door geweld van spelers, begeleiders of supporters. Maar in de praktijk ligt dit aantal veel hoger, omdat veel geweldplegingen niet worden gemeld. Sommige arbiters zijn bang voor nog meer agressie en verzwijgen de molestaties.

COVS-voorzitter G. van der Borden wilde met de voetballoze week een soort schokeffect bereiken. Alle veld- en zaalvoetballers moesten attent gemaakt worden op de toenemende agressie jegens de scheidsrechter. Ook wilde de COVS het bondsbestuur wakker schudden door te wijzen op het sterk verminderde aantal scheidsrechters. In 1987 floten nog 17.000 arbiters, acht jaar later zijn dat nog maar 9.000. Alle partijen zijn het erover eens dat de vermindering van het aantal scheidsrechters een rechtstreeks verband heeft met de toenemende agressie.

Sprengers gaf gisteren toe dat de situatie danig uit de hand is gelopen. “De KNVB dient maximaal borg te staan voor de veiligheid van de scheidsrechter. We hebben nu overduidelijk een signaal gegeven aan voetballend Nederland dat de maat vol is. Molestatie kunnen we niet tolereren. Onze scheidsrechters verdienen alle steun. Het mag niet zo zijn dat ze na het leiden van een wedstrijd gehavend thuiskomen.”

Op de vraag waarom de voetbalbond niet is ingegaan op de zogenaamde week van bezinning, reageerde Sprengers met een zakelijke rekensom. “Je hebt elk weekeinde 35.000 wedstrijden, waarvan er 34.812 zonder problemen verlopen. Wij vinden dat je de goede clubs niet de dupe moet laten worden van de slechte clubs.” Zijn gesprekspartner Van der Borden is van mening dat de clubbesturen meer verantwoording krijgen door bovengenoemde maatregelen. “Slecht gedrag van het eerste elftal kan er voortaan toe leiden dat de D-junioren ook worden geschorst. En dat kan toch nooit de bedoeling zijn van een club.”