Jaarwinst Alanheri stijgt met 15 pct

Volgens voorlopige cijfers zal de jaarwinst van Alanheri (internationale agrarische produktenhandel) over 1994 uitkomen op ongeveer 3,47 miljoen gulden, ruim 15 procent boven de winst van 1993. De omzet zal uitkomen in de buurt van 677 miljoen gulden, de omzetgroei bedraagt 11 procent. Dit heeft heeft de directie van de in Venlo gevestigde onderneming bekendgemaakt.

De winst over het vierde kwartaal zal op ongeveer 2,2 miljoen gulden uitkomen tegen 1,8 miljoen gulden over het laatste kwartaal van 1993 bij een van van 232 miljoen tot 158 miljoen gulden gedaalde omzet.

De marktomstandigheden in het vierde kwartaal waren vooral gunstig voor de sector peulvruchten, zo heeft de directie toeglicht. Dit resulteerde in betere brutowinstmarges. Ook de sector 'cacao' kende een actief handelsklimaat in het vierde kwartaal.

De definitieve cijfers en het dividendvoorstel zullen op 15 maart worden gepubliceerd.