Groene Hart

Zij die Los Angeles als model voor de Randstad inclusief het Groene hart willen propageren (CS 10/2), moeten zich wel realiseren dat Los Angeles een uitdijende 'stad' in een leeg land is, terwijl het Groene Hart een van de weinige open gebieden in een overvol land is. Waar Nederland met 134 particuliere auto's per vierkante kilometer het dichtstbevolkte autoland ter wereld is, heeft Amerika er slechts 16.

Elke samenleving heeft open ruimtes nodig, waar men even niet voortdurend met de opdringerige aanwezigheid van anderen geconfronteerd wordt.

Behoud het Groene Hart, geef niet toe aan het Nationaal-Automobilisme, laat de Hoge Snelheids Trein over het bestaande spoor langs Den Haag lopen!