Brazilië open voor buitenlands geld

BRASILIA, 17 FEBR. De Braziliaanse president Fernando Henrique Cardoso heeft gisteren belangrijke economische hervormingen aangekondigd, waardoor de beperkingen voor buitenlandse investeerders aanzienlijk worden verminderd.

“Als Brazilië economisch wil blijven groeien, is het noodzakelijk dat de regering gaat samenwerken met Braziliaans en buitenlands kapitaal”, zei Cardoso. De grondwet van 1988 beperkte de vrijheid van buitenlandse investeerders fors.

De monopolies van enkele grote staatsbedrijven worden aan banden gelegd. Particuliere bedrijven kunnen voortaan samen met de oliemaatschappij Petrobás en het telecommunicatiebedrijf Telebrás ondernemeingen oprichten. De regering-Cardoso wil beide bedrijven echter niet geheel privatiseren. Brazilië heeft de komende vier jaar ruim 50 miljard gulden nodig om het telefoonnet te moderniseren.

Het particuliere bedrijsleven, buitenlandse investeerders en beleggers hebben herhaaldelijk voor privatisering van de staatsbedrijven gepleit. De beurs van Saõ Paulo reageerde meteen negatief op het besluit van Cardoso de staatsbedrijven niet geheel te privatiseren.

Buitenlandse bedrijven kunnen nu ook met Braziliaanse ondernemingen concurreren op het gebied van mijnbouw, de exploitatie van waterkrachtcentrales en de distributie van gas aan particuliere ondernemingen door middel van pijpleidingen.

De aanzet voor economische en politieke hervormingen gaf Cardoso al toen hij nog minister van financiën was onder de vorige president Itamar Franco. Cardoso voerde een nieuwe munt in, de real, en koppelde die aan de dollar. Daarmee bracht hij de spiraal van geldontwaarding tot stilstand, die het leven van miljoenen landgenoten vergalde. De inflatie daalde het afgelopen jaar van circa 2500 procent naar enkele procenten.

Om ervoor te waken dat de inflatie niet opnieuw de kop opsteekt, wil de president naast liberalisering van de economie belastinghervormingen en veranderingen op het gebied van de sociale zekerheid doorvoeren.

Voor zijn gisteren aangekondigde plannen en een radicale verandering van het inefficiënte en oneerlijke begrotings- en belastingsysteem is een grondwetsherziening nodig. Verandering van de grondwet is slechts mogelijk als in beide huizen van het parlement een drievijfde meerderheid vóór is. Een handjevol parlementariërs slaagt er daardoor soms in belangrijke hervormingen te blokkeren. Cardoso hoopt zijn plannen in juni goedgekeurd te krijgen, maar of dat lukt is de vraag. Hij kan op flinke tegenstand rekenen, temeer omdat hij een strak begrotingsbeleid wil voeren en nieuwe bezuinigingen eist van de 26 deelstaten waarvan de vertegenwoordigers in het Congres prominent aanwezig zijn. (Reuter)