Zalm wil snel verzekering tegen rampen

AMSTERDAM, 16 FEBR. Minister Zalm (financiën) wil snel zaken doen met de verzekeringsmaatschappijen over het opzetten van een verplichte verzekering tegen natuurrampen, zoals overstromingen van rivieren.

Op dit moment is nauwelijks verzekering mogelijk tegen catastrofes zoals de recente overstromingen in Limburg of tegen aardbevingen. De schade van vele tientallen miljoenen guldens wordt in feite per geval verdeeld tussen bedrijven, particulieren, het Rampenfonds en de overheid.

Een van de twistpunten in het overleg is het financiële risico dat de verzekeraars moeten dragen, zo gaf Zalm vanochtend aan op een congres van het Verbond van verzekeraars in Amsterdam. “Het opnemen van de schade en dit declareren bij een of ander centraal fonds is geen verzekeren, en zeker geen ondernemen”, zo zei Zalm. Het ministerie van financiën en de verzekeraars moeten volgens hem eind maart de problemen in kaart hebben gebracht en vervolgens “snel” besluiten nemen.

De verzekeraars staan niet te trappelen om een rampenverzekering op de markt te brengen, maar voelen steeds meer druk van de slachtoffers, 'de politiek' en de media, zo gaf bestuurslid mr. E. Kist van verzekeraar ING vanmiddag op het congres aan. Hij gaf details van een nieuwe regeling die moet aansluiten op de reguliere verzekeringspolis tegen brandschade. Voor de verzekering van de schade van natuurrampen denkt Kist aan een aparte premie-opslag van 7 à 10 procent. Deze premies moeten in drie jaar tijd een fonds vullen van “bijvoorbeeld 500 miljoen gulden” waaruit in de toekomst schadeclaims kunnen worden betaald.

De verzekeraars willen niet alleen dat ieder Nederlands bedrijf en elke particulier aan de verzekeringspolis meebetaalt, maar dat ook elke partij in de verzekeringsbranche zich committeert.

Zalm wil dat de verzekeraars zelf ook financieel risico bij de catastrofepolis lopen, zodat zij, net als verzekerden, een prikkel hebben om aan preventie te doen. Ook Kist beklemtoonde de noodzaak van preventie, maar doelde daarbij op verhoging en verbetering van de dijken, een waarschuwingssysteem bij dreigende catastrofes en schadebeperking door een eigen risico voor de verzekerden.

Er is in Nederland nu maar een polis op de markt tegen catastrofes en die loopt via de internationale verzekeringsmarkt Lloyd's. De Nederlandse verzekeraars wilden er zelf niet aan, omdat de risico's en de schade van natuurrampen niet te berekenen zouden zijn. Kist kwam met cijfers dat wereldwijd 27 natuurrampen tussen 1990 en 1994 een gemiddelde jaarlijkse schade van omgerekend 17 miljard gulden hebben veroorzaakt. Tussen 1985 en 1989 waren er 42 rampen met een jaarlijkse schade van zes miljard.