Grensgeschil tussen Bahrein en Qatar

DEN HAAG, 16 FEBR. Het Internationaal Gerechtshof heeft zich gisteren bevoegd verklaard het conflict te behandelen tussen Qatar en Bahrein over de afbakening van hun grenzen. Het besluit van het Hof in Den Haag betekende een eerste overwinning voor Qatar, dat de zaak eenzijdig had aangebracht. Bahrein had aangevoerd dat het Hof zich alleen met de kwestie kon bezighouden als beide partijen daarom hadden gevraagd. Het Hof heeft overigens geen middelen om een uiteindelijke beslissing, die nog wel twee jaar op zich kan laten wachten, af te dwingen. (Reuter, AP)