Fusie pension Zeezicht en de Volksbond

AMSTERDAM, 16 FEBR. Zeezicht, het Amsterdamse pension voor zwerfkinderen, gaat fuseren met de Stichting Volksbond Amsterdam. De Volksbond neemt de rechten en plichten van Zeezicht over, zodat de fusie het karakter draagt van een vriendelijke overname. Dat blijkt uit de concept-intentieverklaring tot samenwerking die vorige maand door het ministerie van VWS naar beide instellingen is verstuurd.

De Volksbond biedt opvang aan volwassen dak- en thuislozen met ernstige sociaal-psychische en/of verslavingsproblemen en asielzoekers met psychische problemen. Bij Zeezicht kunnen jongeren tot 23 jaar terecht die kampen met ernstige sociaal-psychische problemen. Beide instellingen zijn financieel afhankelijk van de gemeente Amsterdam, het ministerie van WVS en van de subsidieregeling voor sociale pensions zoals geregeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Aan het verstrekken van subsidie voor Zeezicht werd dit jaar de eis gekoppeld dat dit pension ging samenwerken met een andere instelling.

Stichting Zeezicht vroeg in januari 1993 surséance van betaling aan om te voorkomen dat het pension zou moeten sluiten. De Stichting kampte met een schuld van ongeveer 700.000 gulden aan huur en rekeningen voor gas en elektra. Kort daarop bereikten de gemeente Amsterdam en minister d'Ancona' (WVC) overeenstemming over de sanering van de schulden.