Winst BP over 1994 omhoog met 67 pct

LONDEN, 15 FEBR. De winst van het olieconcern British Petroleum (BP) is in het vierde kwartaal van 1994 bijna verachtvoudigd van 54 miljoen tot 411 miljoen pond (1,1 miljard gulden). Over hele jaar steeg de winst met 69 procent tot 1,51 miljard pond (4 miljard gulden).De resultaten zijn berekend op basis van vervangingswaarde. Daarbij blijft winst of verlies op de olievoorraden buiten beschouwing. Met inbegrip van de voorraadeffecten ging de winst vorig jaar omhoog van 615 miljoen pond tot 1,58 miljard pond.

De winststijging is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de gunstige gang van zaken in de chemie. BP boekte vorig jaar in deze divisie een positief bedrijfsresultaat van 252 miljoen pond (670 miljoen gulden) na een verlies van 68 miljoen pond in 1993. De capaciteit van de chemische fabrieken wordt in hoge mate benut en het concern gaat mogelijkheden bekijken voor nieuwe investeringen om knelpunten in de produktie weg te nemen. BP verwacht dat de produktie van olie en gas op middellange termijn zal toenemen met gemiddeld 2 procent per jaar. Voor gas zal de groei zeker 6 procent bedragen. De omzet van BP nam vorig jaar met ruim 5 procent af tot 33,12 miljard pond (87,8 miljard gulden). Deze teruggang wijt BP vooral aan de lagere olieprijzen.