Wereldruiterspelen biedt schuldeisers 1 miljoen gulden

ROTTERDAM, 15 FEBR. De Stichting Wereldruiterspelen heeft haar crediteuren gisteren een nieuw voorstel gedaan om de schulden van de Stichting te verrekenen. Daarin is onder meer het aangeboden bedrag verhoogd tot 1 miljoen gulden. Door het voorstel is een mogelijk faillissement van de Stichting voorlopig uitgesteld.

De Wereldruiterspelen (wereldkampioenschappen in zes hippische disciplines) zijn de afgelopen zomer gehouden in Den Haag. Na afloop bleek dat de Stichting die het evenement organiseerde een tekort had van 7,2 miljoen gulden. Er zijn ongeveer 260 verschillende crediteuren, onder meer kledingleveranciers, cateringbedrijven en hotels.

Op 3 februari deed het bestuur van de Stichting de schuldeisers een voorstel dat werd afgewezen. De crediteuren vonden onder meer het aangeboden bedrag van 300.000 gulden te laag. Zij vielen over de bepaling dat alle schuldeisers zich bij het akkoord moesten neerleggen. En de crediteuren wilden niet zonder meer afzien van de mogelijkheid om de bestuursleden persoonlijk aansprakelijk te stellen. De bestuursleden van de Stichting Wereldruiterspelen zijn oud-Akzo-topman jhr A. Loudon, oud-directeur van de Nederlandse Hippische Sportbond (NHS) J. van Leeuwen en jhr mr O. van Nispen tot Sevenaer, de voorzitter van de NHS.

Omdat de Stichting en de schuldeisers geen akkoord konden bereiken, verzocht de bewindvoerder bij de rechtbank intrekking van de surséance van betaling, wat neerkomt op het uitspreken van het faillissement. Dat verzoek zou vandaag door de rechtbank in Utrecht behandeld worden. Omdat er gisteren door de Stichting Wereldruiterspelen een nieuw voorstel werd geformuleerd, zal de rechtbank nu een datum vaststellen voor een tweede crediteuren-vergadering, waarschijnlijk eind maart. Daar zal moeten blijken of de schuldeisers zich wel kunnen vinden in dit nieuwe voorstel.

Niet bekend

Twee schuldeisers hebben al afgezien van hun vorderingen. De Nederlandse Hippische Sportbond en sponsor Visa hebben zich bereid verklaard hun vorderingen van twee miljoen gulden in te trekken.

Inmiddels is een aantal van de schuldeisers een bodemprocedure begonnen tegen de bestuursleden. De zaak van olieleverancier De Groot Verschuur loopt nog. Gisteren wees de rechtbank in Utrecht een vordering van Condor Party Centre af, maar de firma besloot tegen de uitspraak in beroep te gaan.