Wapenverdrag voor het Midden-Oosten

KAIRO, 15 FEBR. De Arabische Liga heeft haar lidstaten gisteren een ontwerp-verdrag voorgelegd dat het Midden-Oosten moet veranderen in een gebied vrij van massa-vernietigingswapens. Het verdrag beoogt uitdrukkelijk om ook Iran en Israel te omvatten, naast de 22 lidstaten van de Liga. Het oorspronkelijk in 1990 opgeworpen idee is geconcretiseerd als uitvloeisel van een Egyptische campagne om Israel te dwingen het Nonproliferatie Verdrag (NPV) te ondertekenen. Israel wil daarvan niets weten zolang het zich bedreigd voelt. (Reuter)