TOPAMBTENAAR

De 44-jarige mr.drs. D.J. Bruinsma, die in augustus vorig jaar wegens een conflict vertrok als vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM), is benoemd tot plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van economische zaken. Hij volgt daar drs. A. Verkerk op, die per 1 februari financieel directeur wordt bij Martinair. Bruinsma was sinds 1976 werkzaam bij het ministerie van financien, waar hij van 1986 tot 1991 plaatsvervangend secretaris-generaal was en tevens directeur algemene financiele en economische politiek. In 1991 verwisselde hij die functie voor die van vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van NCM Holding, tevens algemeen directeur van de NCM.