Pil '66

Bij de andere partijen, beter gezegd de gevestigde partijen, werd er vooral om gegniffeld. We schrijven eind 1966. Het ledencongres van de kersverse partij D'66 had zijn verkiezingsprogramma vastgesteld. Veel zinnen over de noodzaak van staatkundige en partijpolitieke vernieuwing. Maar hoe 'gek' die jongelui van D'66 werkelijk waren bleek pas uit het hoofdstuk bevolkingspolitiek. “De pil zal in het ziekenfonds moeten worden opgenomen”, stond er.

Het moest even duren. Maar toen in 1973 met het kabinet-Den Uyl de verbeelding aan de macht kwam, kwam de pil in het ziekenfondspakket. De zakelijkheid van de jaren tachtig en negentig bracht veel van de toen bereikte 'leuke dingen voor linkse mensen' terug tot zoals werd gezegd normale proporties. Onder het motto de verzorgingsstaat kan niet worden gesaneerd zonder hen die deze hebben opgebouwd, werd op een kabinet met de PvdA gewacht alvorens met fundamentele ingrepen in de sociale zekerheid kon worden begonnen.

En zo vergaat het nu ook de pil. Vaak is de aanwezigheid van dit anti-conceptiemiddel in het ziekenfondspakket ter discussie gesteld. Zonder resultaat. Pas echt verdwijnt de pil uit het pakket als zij die de pil er destijds in wilden dat zeggen. Nu dus, met minister Borst op Volksgezondheid. Inderdaad, van D66.