Bisschoppen onthutst over Rome's afwijzing van pastor uit Breda

ROTTERDAM, 15 FEBR. Het Vaticaan heeft niet ingestemd met de kandidatuur van pastor R. Smit uit Breda tot rector van het Nederlands College in Rome. Smit zou rector M. Muskens opvolgen die vorig jaar werd benoemd tot bisschop van Breda. Het Vaticaan heeft via de pauselijke nuntius de Nederlandse bisschoppen per brief gevraagd om nieuwe kandidaten.

Het is de Nederlandse bisschoppen niet duidelijk waarom het Vaticaan niet met de voordracht akkoord is gegaan. “Het is een raadsel”, aldus een woordvoerder van het rooms-katholieke kerkgenootschap. De bisschoppen hebben het Vaticaan per fax om opheldering gevraagd. Volgens de woordvoerder zou het kunnen gaan om een procedurele kwestie. Het is gebruikelijk dat de voordracht drie namen bevat. Omwille van een snelle benoeming hadden de bisschoppen in dit geval alleen de naam van Smit genoemd. De Nederlandse bisschoppen, gisteren bijeen in Amersfoort, kunnen geen inhoudelijke reden bedenken waarom Smit voor het Vaticaan niet aanvaardbaar zou zijn.

De opstelling van het Vaticaan, meer in het bijzonder de Congregatie voor het katholieke onderwijs, komt de verhoudingen tussen de bisschoppen en Rome niet ten goede, aldus de woordvoerder van het rooms-katholieke kerkgenootschap in Nederland. “Het was een heel kort briefje en dat roept irritaties op.”

De Nederlandse bisschoppen hadden op een snelle benoeming gehoopt wegens de aard van de functie van rector van het Nederlands College, de vestiging van de Nederlandse kerk in Rome waar onderdak wordt geboden aan studerenden uit Nederland en andere landen. De rector is tevens pastor van de parochie van de Friese kerk in Rome die door toeristen in het zomerseizoen druk wordt bezocht. De rector van het college fungeert tevens als contactpersoon tussen het Vaticaan en de Nederlandse bisschoppen.

De woordvoerder van de rooms-katholieke kerk verwacht dat indien een voordracht met drie namen is vereist, de benoeming zeker niet voor juni te verwachten is. Op dit moment is pater J. Schoenmakers waarnemend rector van het Nederlands College in Rome. Schoenmakers, die wel voor een langere periode beschikbaar is, was directeur van de pauselijke missiewerken in Den Haag en pastor in Zoetermeer.

De voordracht van Smit is krachtig ondersteund door Muskens. “Hij zag in Smit een bekwaam opvolger”, aldus een woordvoerder van het bisdom Breda.

Smit was in zijn jongere jaren studentenpastor op de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg. Mogelijk dateren de bezwaren uit deze tijd. Een ander mogelijk aanknopingspunt stamt uit het begin van de jaren tachtig. Toen maakte Smit namens het bisdom Breda deel uit van een adviescommissie samen met het bisdom Roermond waarin een gezamenlijke priesteropleiding werd voorgesteld voor de bisdommen Breda en Den Bosch. Na zijn aantreden in 1985 legde bisschop Ter Schure van Den Bosch dit advies naast zich neer. De Nederlandse bisschoppen sluiten deze verklaring echter uit.