Alle partijen tevreden; Streekvervoer stopt staking na akkoord

UTRECHT, 15 FEBR. De staking in het streekvervoer is voorbij. De busdiensten zullen waarschijnlijk pas morgen weer volledig volgens schema rijden.

De Vervoersbond FNV “zal zich inspannen” om de bussen vandaag al normaal te laten rijden. De staking in het streekvervoer door de FNV-leden heeft bijna vier weken geduurd.

In het 'Valentijnsprotocol' dat de Vervoersbonden FNV en CNV en de werkgevers, verenigd in de VSN, gistermiddag hebben ondertekend, is de nieuwe CAO nog niet definitief vastgelegd. Duidelijk is wel dat de bemiddelaars Lammers en Van Zuthem het akkoord dat de CNV-bond op 18 januari met de VSN sloot als basis hebben genomen. In deze éénjarige CAO gaan de lonen voor de 14.000 werknemers in het streekvervoer in 1995 met 2,25 procent omhoog. Ook is daarin vastgelegd dat er tot juni 1996 geen gedwongen ontslagen zullen vallen.

In het protocol, dat volgens de bemiddelaars een “verscherping en verduidelijking” is van het CNV-akkoord, is afgesproken dat het aantal gebroken diensten beperkt blijft tot maximaal twee per week. Daarmee is voor de Vervoersbond FNV één van de grootste struikelblokken in de onderhandelingen van tafel gehaald. Over de twee andere strijdpunten van de FNV-bond, de beperking van de maximale arbeidsduur per dag en het voornemen van de VSN om het technisch personeel onder te brengen in de (minder gunstige) Bovag-CAO, zullen de bemiddelaars over twee weken een bindend advies uitbrengen.

Alle partijen toonden zich gisteren tevreden over het nu bereikte resultaat. De Vervoersbond CNV, die de laatste weken fel is aangevallen door de collega-bond van de FNV, is van mening dat het eerder gesloten akkoord “recht overeind” is blijven staan. Volgens voorzitter W. Waleson van de Vervoersbond FNV kunnen de stakers met dit akkoord “met opgeheven hoofd weer aan het werk”. De werkgevers zijn van mening dat de mogelijkheden tot flexibilisering nu toch aanmerkelijk zijn toegenomen.