Ziekenfondsen vergoeden nota's van specialisten

DEN HAAG, 14 FEBR. Ziekenfondsverzekerden krijgen vanaf 1 april de rekening van specialisten die geen contract hebben met het ziekenfonds. Zij kunnen de rekening vervolgens bij het fonds indienen of na betaling declareren. Volgens de wet hebben ziekenfondsverzekerden alleen recht op hulp als er tussen ziekenfonds en specialist een overeenkomst is gesloten. De specialist stuurt de rekening dan rechtstreeks naar het ziekenfonds. Gebleken is echter dat het overgrote deel van de specialisten geen overeenkomst met een ziekenfonds heeft. Om patiënten hiervan niet de dupe te laten worden, heeft minister Borst (volksgezondheid) een restitutiebesluit vastgesteld waardoor ziekenfondsverzekerden hun recht op zorg houden, maar in principe de rekening van de specialist dienen voor te schieten.