Mens en bedrijf

Per 1 april 1995 worden J.H. Menkveld MBA, Ir. F.J. Olieman en Dr. J.A.J. Vink, divisie-directeuren van respectievelijk de levensmiddelendivisie, de suikerdivisie en de ingrediëntendivisie benoemd tot directeur en tot lid van de concerndirectie. Zij zullen ook als lid van de concerndirectie leiding blijven geven aan deze divisies.