Borst: gratis pil alleen voor meisjes

IJSSELSTEIN, 14 FEBR. Minister Borst (volksgezondheid) wil dat de pil niet langer door het ziekenfonds wordt vergoed aan vrouwen boven de achttien jaar. Het is een van de bezuinigingsmaatregelen die door haar ministerie worden onderzocht, zei ze gisteravond op een verkiezingsbijeenkomst van haar partij, D66, in IJsselstein.

In de Tweede Kamer is er een meerderheid voor het schrappen van de pil uit het ziekenfondspakket, mits de leeftijdsgrens van achttien jaar wordt gehanteerd om daarmee de kans op ongewenste zwangerschappen zo klein mogelijk te houden. Het Tweede-Kamerlid Van Boxtel (D66) wil dat de vergoeding van de pil ook blijft bestaan wanneer er een medische indicatie is. Borst wees er gisteren op dat Nederland dankzij de goede toegankelijkheid van de anticonceptie nog steeds de minste abortussen ter wereld heeft

Volgens een afspraak in het regeerakkoord worden steeds meer voorzieningen uit het ziekenfondspakket gehaald. Sinds 1 januari moeten ziekenfondsverzekerden boven de achttien jaar het grootste deel van de tandartskosten zelf betalen en volgend jaar komt een deel van de kosten van fysiotherapie voor eigen rekening. Deze maatregel moet 200 miljoen gulden besparen. Het is nog niet duidelijk welke eigen bijdrage straks voor fysiotherapie moet worden betaald. De Ziekenfondsraad adviseerde de minister om de helft van de eerste twaalf zittingen voor rekening van de ziekenfondsverzekerde te laten komen.

Ambtenaren van Volksgezondheid bespreken deze week bezuinigingsvoorstellen met collega's van andere ministeries, zoals Financiën en Economische Zaken. Volgens het regeerakkoord moet er op termijn voor alle (hoofd) verzekerden een eigen risico van tweehonderd gulden worden ingevoerd; de eerste tweehonderd gulden van bepaalde ziektekosten zullen dan door de verzekerde zelf moeten worden betaald. De discussie gaat nu over de vraag welke voorzieningen onder de eigen-risicoregeling moeten vallen. Dit staat overigens los van het schrappen van een deel van de vergoeding voor fysiotherapie. Wat het eigen risico betreft, heeft de minister een voorkeur voor bijbetaling aan de specialist boven de huisarts.

PvdA-fractieleider Wallage reageerde gisteravond op een verkiezingsbijeenkomst van zijn partij afwijzend op de mogelijkheid dat een eigen bijdrage van tien gulden voor een bezoek aan de huisarts zal worden gevraagd.