Scholen krijgen 170.000 exemplaren; Oplage geschenk in boekenweek hoger dan ooit

AMSTERDAM, 13 FEBR. De oplage van het boekenweekgeschenk zal dit jaar hoger zijn dan ooit tevoren. Van de novelle Serenade, geschreven door de schrijver-cineast Leon de Winter, zijn de afgelopen weken 766.000 exemplaren gedrukt die van 15 tot en met 25 maart onder boekenliefhebbers verspreid zullen worden. Het boek heeft daarmee ook de grootste eerste druk aller tijden. De afgelopen jaren schommelde de oplage van het boekenweekgeschenk rond 550.000 exemplaren.

Het grootste deel van de oplage van het boekenweekgeschenk, 596.000 exemplaren, zal volgens de organiserende Stichting CPNB door boekhandelaren worden uitgedeeld aan klanten die tijdens boekenweek tenminste 19,45 gulden aan boeken besteden. Daarnaast zijn 170.000 exemplaren bestemd voor scholieren die dit jaar eindexamen doen op een mavo, een havo, bij het VWO of het MBO. De CPNB heeft tot deze uitbreiding besloten omdat zij dit jaar haar zestigste boekenweek viert. Met haar gebaar tegenover de scholen, financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van OCW, hoopt de CPNB daar een bijdrage te leveren aan de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. De novelle Serenade laat onder meer zien hoe de gevolgen van de oorlog nog altijd een rol in het dagelijks leven spelen.

Het thema van de boekenweek is dit jaar 'De vijftigste mei'. In lezingen en discussies in bijna alle gemeenten in Nederland zal vanaf 15 maart worden nagegaan welke invloed de Tweede Wereldoorlog heeft gehad op de Nederlandse literatuur en hoe deze literatuur weer het beeld heeft beïnvloed dat de Nederlanders van de oorlog hebben. De CPNB constateert dat de Tweede Wereldoorlog als thema voor literatuur de laatste vijften jaar steeds belangrijker is geworden. Nadat de oorlog aanvankelijk in nieuwe boeken op de achtergrond leek te raken, lieten veel schrijvers die na 1980 debuteerden het thema weer in vele gedaanten in hun werk toe, ook als ze zelf na de oorlog geboren waren.

Het boekenweek-essay, een boekje dat voor 4,95 gulden tijdens de boekenweek wordt verkocht, is dit jaar geschreven door Jan Wolkers. In Zwarte Bevrijding vraagt hij zich af of er nog wel reden is om de doden uit de oorlog te herdenken en een bevrijdingsfeest te vieren. Het monument op de Dam, schrijft hij, doet hem niet meer aan verzet en bevrijding denken maar aan het 'brute geweld' van mariniers die daar in 1970 rokende en vrijende jongeren wegsloegen. En de herdenking van de doden dreigt volgens Wolkers in handen te vallen van 'een stel haaien en hyena's' die denken dat het om een spektakel gaat, vergelijkbaar met Sail Amsterdam.

In een enquète onder uitgevers heeft de CPNB onlangs nagegaan wat het effect is geweest van de vorige boekenweek, die in het teken stond van de poëzie. Daaruit blijkt dat de omzet van dichtbundels en poëziebloemlezingen in één jaar tijd meer dan verdubbeld is. Goed verkochte dichters waren onder anderen Judith Herzberg, Joseph Brodsky, Gerrit Komrij, Hugo Claus en Anna Enquist. De best verkochte bloemlezing was Domweg gelukkig in de dapperstraat van C.J.Aarts en M. van Etten die tijdens de boekenweek vrijwel dagelijks moest worden herdrukt en waarvan in totaal 50.000 exemplaren over de toonbank gingen.

Vergeleken met andere boekuitgaven is de poëzie nog steeds een marginaal verschijnsel binnen het boekenvak. Van een half procent van de omzet in 1993 steeg het tot iets meer dan één procent in 1994. Het totale aantal literaire poëziebundels en -bloemlezingen bedroeg vorig jaar 325.000.