DSM onderzoekt illegaal warm water

GELEEN, 13 FEBR. DSM gaat onderzoeken wie een of meer illegale aansluitingen op de warmwaterleiding van het bedrijf in Geleen heeft aangebracht. Door middel van deze pas ontdekte aftakkingen betrekken verscheidene bewoners van het Geleense Mauritspark, in wier tuinen zich de leiding van DSM bevindt, warm water van 60 graden. De bewoners benutten dit voor de verwarming van hun huizen.