CAO-conflict Duitse metaal nadert climax

BONN, 13 FEBR. Het gevaar van stakingen in de Westduitse metaalindustrie is nu acuut. De werkgevers in deze grootste Duitse industriële sector hebben nog één dag tijd om met een concreet CAO-aanbod te komen.

Komen ze daarmee niet, dan zal de vakbond IG Metall, die 6 procent eist, morgen besluiten tot een 'Urabstimmung' onder de leden over brede landelijke stakingen.

Dit heeft de voorzitter van IG Metall, Klaus Zwickel, afgelopen weekeinde in interviews verklaard.

Zwickel doorkruiste daarmee een meer verzoenende lijn van zijn regionale onderhandelaars in Noordrijn-Westfalen (met 900.000 werknemers het grootste onderhandelingsgebied), die eind vorige week weliswaar dezelfde eis aan de werkgevers hadden gesteld, maar zich ook bereid hadden verklaard pas op 20 februari toestemming aan hun hoofdbestuur te vragen voor een begin van de Urabstimmung. De onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn 1 oktober vorig jaar begonnen; volgens Zwickel is “het geduld van de IG Metall op”.

Zijn bond weigert categorisch te praten over uitstel van de invoeringsdatum tot na de eerder afgesproken datum van 1 oktober 1995. Ook wijst hij andere werkgeverseisen ten behoeve van kostenmatiging en een betere bezetting van het machinepark af. Zoals: flexibilisering van arbeidstijden door herinvoering van de mogelijkheid in het weekeinde te werken, kortingen op kerstgratificaties en dertiende-maandsalarissen, korte-termijncontracten voor jongeren en langdurig werklozen en betaling onder CAO-niveau voor jonge indiensttreders.

IG Metall, die veel leden heeft in de conjunctureel snel herstelde auto- en machinebouw-industrie, is op dit stuk enigszins alleen komen te staan. Uit de DGB, de overkoepelende Duitse vakbond (vergelijkbaar met de FNV), en de IG Chemie is de afgelopen weken wèl voor concessies gepleit jegens zulke eisen.

Zulke concessies blijven de metaalwerkgevers een voorwaarde noemen voor het uitbrengen van een concreet CAO-aanbod. “Stakingen zouden ongelukkig en ongepast zijn”, zei algemeen werkgeversvoorzitter Klaus Murrmann. “We laten ons door dreigementen niet onder druk zetten”, aldus metaalwerkgeversvoorzitter Hans Joachim Gottschol, die gisteren liet doorschemeren dat achter de schermen aan een compromis wordt gewerkt.

Maar Zwickel, voorzitter van de 's werelds grootste afzonderlijke vakbond, zei vanmorgen in een interview dat hij, als er morgen nog geen werkgeversaanbod is, de onderhandelingen als “mislukt” wil laten kwalificeren. Daarmee zou zijn bond dan voldoen aan het wettelijk vereiste om (direct) aansluitend de leden te laten stemmen over het gebruik van het stakingswapen. Gezien de grote actiebereidheid die de leden van de bond de afgelopen weken bij demonstraties en werkonderbrekingen lieten zien, is er weinig twijfel dat zij zich in grote meerderheid vóór stakingen zouden uitspreken.