Wie niet waagt ...; Jaarlijkse toe- en afname van het aantal ondernemingen (als percentage van bedrijvenbestand aan begin van het jaar) 1987-1993

Grafiek: De zakelijke dienstverlening oefent een grote aantrekkingskracht uit op beginnende ondernemers. In de periode van 1987 tot 1993 steeg het aantal bedrijven in deze branche jaarlijks gemiddeld met 13,2 procent door zowel starters als 'dochters' van al bestaande bedrijven. In dezelfde periode werd in deze sector jaarlijks vier procent van de vestigingen, die op 1 januari van ieder jaar stonden geregistreerd, opgeheven. Gemiddeld weet 81 procent van de startende ondernemingen - ingeschreven bij de Kamers van Koophandel - na anderhalf jaar het hoofd boven water te houden. Na vijfenhalf jaar bestaat nog 56 procent van hen. Volgens het Economisch Instituut voor het Midden- en Klein Bedrijf (EIM) is de oorzaak van het hoge percentage nieuwe vestigingen in dienstverlening dat een starter relatief weinig kapitaal nodig heeft. Daarnaast zit er flinke groei in de vraag naar dienstverlening. Ook de groothandel kent een hoog geboortecijfer, veroorzaakt door de toenemende internationale handel en de belangrijke distribuerende rol die Nederland daarbij speelt.

Het aantal starters in de industrie is zeer laag. Om een fabriek te beginnen is nu eenmaal veel geld nodig. In het aantal detaillisten zat nauwelijks groei. Het marktaandeel van grootwinkelbedrijven stijgt nog steeds ten koste van de winkel op de hoek.