Watersnood (4)

Geen collecte, geen liefdadigheid, maar een eenmalige bestemmingsopslagje op loon- en inkomstenbelasting. Dan betalen we allen samen de geleden schade door de wateroverlast.