Personalia

Op 8 februari is in Warmond B.G. Hooghoudt op zeventigjarige leeftijd overleden. Hooghoudt studeerde technische natuurkunde in Delft en vervulde tijdens zijn hele leven een sleutelrol bij het ontwerp en de bouw van radiotelescopen overal ter wereld. Hij gold als ambassadeur van de Nederlandse sterrenkunde, de ingenieurswetenschappen en de industrie. In 1956 was Hooghoudt betrokken bij de bouw van de Dwingeloo-radiotelescoop, toen de grootste om twee assen instelbare telescoop ter wereld. Vanaf de late jaren vijftig werkte hij mee aan het Benelux Cross Antenna Project, een plan voor een zeer grote radiotelescoop, dat uitmondde in de bouw van de uit twaalf identieke antennes opgebouwde synthese-radiotelescoop in Westerbork. Met die ervaring vond de Nederlandse industrie commerciële toepassing in de vorm van grondstations voor satelliet-communicatie. Wereldwijd heeft Hooghoudt vele instituten geadviseerd. Daarbij wist hij met zijn encyclopedisch geheugen over technische details van telescoop-projecten trage en lastige opdrachtgevers van zijn oplossingen te overtuigen.