EU ontevreden over openheid Japanse markt

TOKIO, 11 FEBR. Japan voldoet niet aan de verlangens van de Europese Unie wat betreft de deregulering van zijn markten.

Een delegatie die namens de Europese Commissie twee dagen overleg heeft gepleegd in Tokyo, zei vrijdag “teleurgesteld” en “gefrustreerd” te zijn over de doelstellingen die Japan zich voor de komende vijf jaar heeft gesteld.

Het overleg maakt deel uit van de reguliere contacten tussen Japan en de EU. Na afloop van de besprekingen verklaarde Horst Krenzler, directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen in Brussel, dat de maatregelen die Japan de afgelopen maand aankondigde, vaag zijn en geen samenhang vertonen.

In maart moeten de vijfjarenplannen voor de deregulering in Japan officieel zijn aangenomen. Japan moet die tijd benutten om duidelijke en ondubbelzinnige verbintenissen aan te gaan en een exact tijdschema voor een snelle uitvoering van de maatregelen opstellen, aldus Krenzler.

Half januari presenteerde Japan een programma van 500 punten voor de liberalisering van zijn markt. Daarvan komen er maar 21 min of meer in de buurt van de 160 concrete voorstellen die de Europese Commissie vorig jaar oktober aan de Japanse autoriteiten overhandigde. Maar ook hier blijft de nodige onduidelijkheid bestaan, zo verklaarde Krenzler.

Hij was er wel mee ingenomen dat Brussel en Tokyo hun besprekingen voortzetten als de vijfjarenplannen eenmaal zijn aangenomen. Niet erg gerust was hij op de besprekingen die Japan met de Verenigde Staten op regelmatige basis voert. Die mogen niet ten koste gaan van de contacten tussen Japan en de Europese Unie. Krenzler kreeg van zijn Japanse gesprekspartners de toezegging dat dat niet zal gebeuren, maar “we houden de vinger aan de pols”.

De Brusselse delegatie constateerde wel met tevredenheid dat de handel tussen de EU en Japan zich in positieve zin ontwikkelt. Het handelsoverschot aan Japanse kant wordt steeds kleiner. In 1992 bedroeg dat overschot nog 40 miljard dollar (bijna 70 miljard gulden), maar dat was in 1993 afgenomen tot 29 miljard dollar. Volgens Krenzler bedroeg het surplus in het afgelopen jaar 22 miljard dollar.

Krenzler zei dat de export van de EU naar Japan in het algemeen groter wordt. Het land zou wel meer kunnen importeren aan zwaarwegende produkten als vliegtuigen, zo meent hij. De EU onderzoekt op het ogenblik wat het beste beleid is dat ten aanzien van Japan kan worden gevoerd. De afgelopen maanden heeft de Europese Commissie bewust gekozen voor de “zachte” opstelling, zeker in vergelijking met de pogingen die de VS doen om Japan ertoe te krijgen zijn markten verder open te stellen. (AFP, ANP)