'Bende krijgt geen eerlijk proces'

ROERMOND, 11 FEBR. De vijftien-koppige Bende van Venlo, die verdacht wordt van minstens acht moorden krijgt geen eerlijk proces. Dat beweren de advocaten van de groep die verder wordt verdacht van roofovervallen en brandstichtingen. De advocaten overwegen een klacht in te dienen bij de Europese Commissie wegens schending van de Rechten van de Mens.

“Ons wordt het werk volstrekt onmogelijk gemaakt”, zegt mr. T. Klaasen, de raadsman van de hoofdverdachte Frenkie P. Hoewel zijn cliënt al sinds mei 1994 in voorlopige hechtenis zit, heeft de advocaat nog steeds geen inzage gehad in de relevante processtukken. “De verdediging wordt op non-actief gesteld. Hier is sprake van een beschamende ontwikkeling in het Nederlands strafrecht.”

Rechter-commissaris mr. F. Oelmeijer van de rechtbank te Roermond weigert het hele dossier aan de raadslieden te doen toekomen, omdat hij de verdachten wil confronteren met hun onderlinge verklaringen “zonder dat zij de gelegenheid hebben gehad zich op een en ander te prepareren”. Tot twee keer toe heeft Klaasen tevergeefs een bezwaarschrift tegen deze gang van zaken ingediend. Officier van Justitie mr. D. van Delft zegt dat de 'aard en de ernst van de feiten en de omvang van het onderzoek' het Openbaar Ministerie ertoe nopen de stukken geheim te houden.

Begin volgende week beraden de raadslieden zich over het indienen van een klacht bij de Europese Commissie en het aanspannen van een kort geding om de dossiers alsnog te vorderen. Mr. G. Lina, raadsman van Hasan T. - de minnaar van de moeder van Frenkie P. - heeft zijn cliënt opgeroepen zijn lippen stijf op elkaar te houden zolang hij geen stukken krijgt.

Lina beschuldigt politie en justitie van stemmingmakerij, omdat zij tegenover de pers steeds meer moorden aan de Bende van Venlo toeschrijven. Officier van justitie Van Delft vindt dat Lina met zijn uitlatingen opzettelijk een fatsoenlijk proces probeert te verstoren.

Op 24 februari is er een 'pro-forma zitting' om de voorlopige hechtenis van de verdachten opnieuw te verlengen. Het Openbaar Ministerie stuurt aan op twee mammoet-zittingen in april en juni. De vijftien bende-leden, voor een groot deel vrienden en familie van Frenkie P., zullen dan in ieder geval terecht moeten staan voor moord op onder anderen drie onbekende, vermoedelijk illegale Turken (1993) en het tuindersechtpaar Sjeng en Ferda van Rijn (1994). Een aantal verdachten claimt nog meer moorden te hebben gepleegd (“op een trimmer en op een homo”), maar de bijbehorende slachtoffers zijn onvindbaar en staan evenmin als vermist te boek.