Weer wilde acties in haven Amsterdam

AMSTERDAM, 10 FEBR. De Vervoersbond FNV heeft vanochtend de coördinatie van de stakingsactie's in de Amsterdamse haven overgedragen aan een actiecomité. Per dag zal dit comité bekijken waar wilde stakingsacties zullen worden gehouden.

De reden dat de FNV de stakingsacties in handen heeft gelegd van het actiecomité, is dat de bond bang is dat wanneer hij zelf het voortouw neemt, de werkgevers de Vervoersbond FNV voor de rechter zullen dagen, met het risico dat de acties worden verboden. De bond heeft meegedeeld dat zij op de achtergrond wel de supervisie zal houden over de stakingsacties.

Vanmorgen waren er opnieuw wilde stakingsacties in de Amsterdamse haven. De werknemers van het overslagbedrijf Combined Terminals Amsterdam (CTA) hebben ongeveer vier uur het werk neergelegd uit protest tegen het aangekondigde ontslag van 113 van de 173 werknemers.

Met een korte blokkade van de ingang van transportbedijf Van Gend & Loos, een volle dochter van transportconcern Nedlloyd, de grootaandeelhouder van CTA, onderstreepten de werknemers hun actie. Een vrachtwagen met containers werd voor de poort gezet en de havenwerkers hingen de vlag van Nedlloyd op het terrein halfstok.

Gisteravond werden de toegangspoorten bij CTA zelf geblokkeerd. Eerder dreigden sympathiserende werknemers bij andere Amsterdamse havenbedrijven, zoals OBA, IGMA en Westpoint mee te gaan staken. Maar daar werd voorlopig vanaf gezien.

De gisteren door de FNV geuite dreiging dat de staking zal overslaan naar de haven van Rotterdam bleek vanochtend loos alarm. Volgens het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam werd in de Maasstad vanochtend overal normaal gewerkt.

Als reactie op de staking bij CTA heeft de directie van het Amsterdamse overslagbedrijf gistermiddag surséance van betaling aangevraagd. CTA zegt door de starre houding van de bonden geen mogelijkheid te zien om een oplossing te vinden voor de oplopende verliezen.

Uit cijfers die CTA bekend heeft gemaakt blijkt dat het bedrijf tussen 1982 en 1994 in totaal 17 miljoen gulden verlies heeft geleden. Voor dit jaar wordt het verlies geraamd op 6 miljoen. Wanneer er niet drastisch wordt gesaneerd, zullen de verliezen in 1996 volgens de directie van CTA zelfs oplopen tot 16 mln.

Moederbedrijf Nedlloyd in Rotterdam beraadt zich op de ontstane impasse. Directeur Nedlloyd Logistics Van Gorp heeft gisteren op het hoofdkantoor in Rotterdam een petitie aangenomen van werknemers van CTA, waarin werd geëist dat de voorgenomen gedwongen ontslagen bij CTA niet zullen worden uitgevoerd. In afwachting daarvan heeft de Vervoersbond FNV gewaarschuwd dat de komende weken meer bedrijven die verbonden zijn aan Nedlloyd het doelwit zullen worden van stakingsacties.