Ik verbind u even door...

Grafiek: De overheid en de gezondheidszorg zijn telefonisch het moeilijkst te bereiken: meer dan eenderde van de pogingen een persoon of afdeling binnen de organisatie aan de lijn te krijgen, mislukt. Volgens het onderzoeksbureau Quentel Services, dat meer dan 750.000 maal rechtstreeks of via een telefoniste verbinding zocht, komt gemiddeld 28 procent van de telefoontjes niet aan bij de bedoelde persoon.

In de markt van motoren voor de Boeing 747 lukte het Rolls-Royce zijn handicaps te overwinnen door ongeveer dertig procent van de orders binnen te halen. Daarbij is één bestelling van British Airways die op hetzelfde moment werd geplaatst als de bestelling voor motoren voor de 777 bij GE. En in de markt voor 757 motoren - die Sir Ralph ook rekent tot de big-fans, hoewel enkele anderen dat niet doen - gebruikt een indrukwekkend deel (driekwart) van de luchtvaartmaatschappijen die het vliegtuig in hun vloot hebben, Rolls-Royce motoren.