Verruiming vermogen bij Coberco

ZUTPHEN, 9 FEBR. Zuivelcoöperatie Coberco wil door het uitgeven van ledenbewijzen de financiële relatie met haar leden wijzigen. Die verandering stelt de coöperatie in staat het eigen vermogen binnen een jaar met veertig miljoen gulden te vergroten. De grotere armslag maakt het mogelijk nieuwe activiteiten te ontplooien, zoals het overnemen van bedrijven.

Met de introductie van ledenbewijzen komt de coöperatie volgens het bestuur tegemoet aan de wens van leden om de financiering bij Coberco te herzien. Het huidige systeem van ledenreserve heeft volgens de boeren onder meer als bezwaar dat ze geen direct rendement zien op het geïnvesteerde geld. Ook kleven er voor hen in fiscaal opzicht nadelen aan.

De leden zijn niet verplicht aan de nieuwe financiering mee te doen. Het maximum aantal ledenbewijzen dat ze kunnen kopen, hangt af van de hoeveelheid melk die ze aan coöperatie leveren. Een ledenbewijs gaat twaalf gulden per honderd kilo melk kosten. De melkveehouders mogen zelf bepalen voor welk deel van de leverantie ze bewijzen aanschaffen. Ze ontvangen een toeslag van twee gulden per honderd kilo melk bovenop de basisprijs.

De invloed van de leden in de coöperatie zal afhangen van het aantal ledenbewijzen dat wordt gekocht. Nu is die nog afhankelijk van de hoeveelheid melk die de leden leveren. Het bestuur van Coberco verwacht dat in eerste instantie zeker 85 procent van de 9.600 leden deze bewijzen zullen kopen. De anderen kunnen daar desgewenst later toe overgaan. De komende maanden praten de leden over het voorstel voor de nieuwe financiering. Zo snel mogelijk daarna neemt de ledenraad een besluit. (ANP)