Commissie zoekt opening in cao-overleg streekvervoer

ROTTERDAM, 9 FEBR. De werkgevers in het streekvervoer hebben een commissie van goede diensten ingesteld om de mogelijkheden te onderzoeken de vastgelopen cao-besprekingen weer vlot te krijgen.

De commissie bestaat uit de commissaris van de koningin in Flevoland, H. Lammers, en de emeritus hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Vrije Universiteit en de Universiteit Twente H. van Zuthem. De Vervoersbond FNV liet weten dat de bond de acties niet zal opschorten tot de commissie rapport heeft uitgebracht aan de VSN.

Niet bekend

De Vervoersbond FNV is volgens woordvoerder B. Duym bereid om met de commissie te praten, maar wil alleen stoppen met de staking als alle partijen instemmen met een bindende arbitrage. Het karakter van de VSN-commissie is volgens de Vervoersbond FNV nog te vrijblijvend om de staking op te schorten. Ook de Vervoersbond CNV wil met de commissie spreken. Maar, aldus woordvoerder T. de Jong, het CNV wil het akkoord dat het gesloten heeft met de VSN Groep niet aanpassen.

De reizigersvereniging Rover ziet het instellen van de commissie als een volwaardige onderhandelingspoging. Het plan om begin volgende week naar de rechter te stappen om nogmaals te vragen de acties te verbieden, wordt volgens woordvoerder P. Wiertz dan ook uitgesteld. “Zolang er onderhandeld wordt stappen wij niet naar de rechter. Maar bij de passagiers lijkt de maat nu vol te zijn. Er ontstaat pure ergernis door onzekerheid buiten de stakingsuren door wilde acties van chauffeurs”, aldus Wiertz. Volgens Duym van de Vervoersbond FNV staat de bond buiten deze acties omdat zij daartoe niet oproept.

In januari bereikten de Vervoersbond CNV en de VSN Groep een akkoord voor de nieuwe CAO in het streekvervoer. De Vervoersbond FNV stemde niet in met het resultaat, vooral omdat de bond de voorgestelde flexibilisering van arbeidstijden te ver vond gaan. De werkgevers achten die flexibilisering noodzakelijk om het hoofd te kunnen bieden aan de concurrentie die de komende jaren in het streekvervoer moet ontstaan.