Brussel wil strenger beleid tegen fraude EU

BRUSSEL, 9 FEBR. De Europese Commissie heeft gisteren maatregelen aangekondigd tegen fraude en geldverspilling in de EU.

“Misbruik, slecht management, verspilling of regelrechte fraude zijn eenvoudigweg niet acceptabel voor de Europese belastingbetaler”, zei gisteren de Zweedse commissaris, Anita Gradin, die belast is met de financiële controle in de EU.Gradin zei dat de Europese beleidsterreinen waar het risico van fraude en slecht management het grootste is, zullen worden onderzocht door een speciale eenheid. Tot die probleemgebieden rekent de Europese Commissie de subsidieverstrekking aan boeren en exporteurs van sigaretten, melkprodukten, olijven, rundvlees en textiel.

Het dagelijks bestuur van de EU wil ook beloningen uitloven aan de gevers van tips over frauduleuze praktijken en er komt een zwarte lijst van personen die van oneerlijke praktijken worden verdacht.

Ook kondigde de commissaris aan dat de verschillende anti-fraudeprogrammas van de Commissie zullen worden geconcentreerd binnen eén afdeling. “De Europese Unie en de lidstaten moeten tastbare resultaten in het gevecht tegen fraude laten zien”, aldus Gradin.

De fraude in de EU is vooral een troef in handen van de Britse Eurosceptici voor wie de geldverspilling in Brussel een belangrijk argument is tegen uitbreiding van de communautaire bevoegdheden.

De EU geeft jaarlijks miljarden uit aan de lidstaten via verschillende programmas waaronder die voor landbouw-subsidies en regionale ontwikkelingssteun. De Europese rekenkamer schreef vorig jaar in een rapport dat in de EU op grote schaal werd gefraudeerd en dat scherpere controle moest worden uitgeoefend op de uitgaven van de lidstaten.

Het eigen onderzoekscomité van de Europese Commissie schatte de fraude in 1993 op 740 miljoen ecu (c.a 1,5 miljard gulden). Het grootste deel daarvan (248 miljoen ecu) kwam voor rekening van landbouwprogrammas. Volgens Gradin had de EU in de bestrijding van fraude te maken met “zeer geraffineerde georganiseerde misdaad”.

De Europese Christendemocraten (EVP) hebben gepleit voor de instelling van een enquêtecommissie die het misbruik van Europese fondsen onderzoekt. Volgens het Verdrag van Maastricht kunnen leden van het Europarlement een enquêtecommissie instellen als ten minste een kwart van hen daar om vraagt. (Reuter)