Verlies Textielgroep Twenthe loopt terug

Koninklijke Textielgroep Twenthe heeft volgens voorlopige uitkomsten over 1994 een verlies na belastingen geleden van ruim 3 miljoen gulden na 8 miljoen gulden verlies in 1993. De verbetering van het resultaat was voor een belangrijk deel te danken aan een daling van de reorganisatiekosten met ongeveer 4 miljoen.

De omzet nam met 8 procent af tot 109 miljoen gulden. In de eerste helft van het jaar bedroeg de omzetdaling 13,2 procent. De lagere omzet was grotendeels een gevolg van de aanhoudend moeilijke situatie in de markt voor textielprodukten en van de ongunstige weersomstandigheden.

Het kostenniveau is vorig jaar gedaald als gevolg van reorganisatiemaatregelen. Het gemiddeld aantal personeelsleden op basis van volledige banen nam af van 457 tot 393. Definitieve jaarcijfers worden op 10 maart gepubliceerd.