Roosevelt Institute eert Lubbers met onderscheiding

ROTTERDAM, 8 FEBR. Het Roosevelt Institute in New York heeft de Four Freedoms Award voor 1995 toegekend aan onder andere oud-premier R. Lubbers en voormalig president J. Carter. Lubbers heeft de onderscheiding gekregen omdat hij zich zowel bij de plaatsing van de kruisraketten begin jaren tachtig als tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in 1991 heeft ingezet voor het Westeuropese bondgenootschap met de Verenigde Staten. Lubbers is voorgedragen door de Roosevelt Stichting in Middelburg. De voormalige premier ontvangt de prijs, een medaille waaraan geen geldbedrag is verbonden, op 3 april in Utrecht tijdens een bijeenkomst ter herdenking van de sterfdag van president F.D. Roosevelt.

Carter krijgt de prijs uitgereikt in Warm Springs in Georgia, de plaats waar F.D. Roosevelt vijftig jaar geleden overleed. Hij is onderscheiden voor zijn bijdrage aan de internationale vrede en sociale gerechtigheid. Onder de andere gelauwerden bevinden zich J. Salk, uitvinder van het polio-vaccin, en Andrew Young, burgemeester van Atlanta.

De Franklin Delano Roosevelt Freedom Awards bestaan sinds 1982. Ze worden uitgereikt aan personen die in hun denken en handelen inhoud hebben gegeven aan de vier vrijheden zoals president Roosevelt die verwoordde in zijn historische toespraak tot het Amerikaanse Congres in januari 1941, bij het begin van de geallieerde strijd tegen het fascisme.