Grote audio- en videoconcerns versterken positie in regio; Azië grootste elektronicamarkt

ROTTERDAM, 8 FEBR. Azië is de komende jaren de belangrijkste groeimarkt voor consumentenelektronica. Het continent zal daarmee als produktielokatie èn als afzetgebied de belangrijkste regio ter wereld worden.

Alle belangrijke fabrikanten streven momenteel naar vestiging of versterking van hun positie in Azië. Het is hen zowel om produktielokaties te doen als om een entree in de snel groeiende lokale markten.

Dat concludeert het Britse marktonderzoeksbureau Euromonitor in het zojuist verschenen rapport 'De wereldmarkt voor consumentenelektronica'. Het rapport, dat Euromonitor voor 2950 pond (een kleine 8000 gulden) aan de man brengt, beslaat de periode 1993-2000.

De onderzoekers wijzen erop dat de meeste toonaangevende producenten van consumentenelektronica - Japanners, het Zuidkoreaanse Samsung en Philips - de laatste jaren vestigingen hebben geopend in Aziatische lage-lonenlanden. Zo produceren Akai en Philips in Singapore audio-apparatuur. In Thailand produceert Philips bovendien tv's en videospelers. Sharp maakt in dat zelfde land geluidsapparatuur, voor video- en tv-produktie is het bedrijf neergestreken in Taiwan. Hitachi, Pioneer en Samsung produceren tv- en video-apparatuur in Maleisië. Matsushita, Samsung en Sanyo hebben China uitgekozen voor tv- en videorecorderproduktie.

Euromonitor voorziet dat Aziaten in het jaar 2000 voor 32,9 miljard dollar (circa 56 miljard gulden) aan tv's, videorecorders, cd-spelers en dergelijke kopen. Dat is 53 procent meer dan in 1993, toen de afzet van consumentenelektronica in Azië nog 21,5 miljard dollar bedroeg. De waarde van de wereldmarkt bedroeg twee jaar geleden, aldus de onderzoekers, 96 miljard dollar (165 miljard gulden). Over vijf jaar zal dat bedrag zijn gestegen tot 118 miljard dollar (202 miljard gulden). Het Aziatische aandeel daarvan is dan toegenomen van 22 tot 28 procent.

De groei op het Aziatische continent is vooral toe te schrijven aan de extreem sterke toename van de Indiase markt. Een aanzienlijke stijging van de afzet in China draagt er ook aan bij. Het herstel van de Japanse economie - mogelijk even gedempt door de aardbeving in Kobe - is een derde factor voor verdere groei, aldus Euromonitor.

Tot nog toe is West-Europa de grootste markt voor consumentenelektronica in de wereld. In 1993 registreerden de onderzoekers een omzet in die regio van 33 miljard dollar, bijna een kwart meer dan in Noord-Amerika, het tweede afzetgebied. In tegenstelling tot alle andere markten zal de afzetgroei in Europa, aldus Euromonitor, de komende jaren geheel verdwijnen. Voor het jaar 2000 wordt een Westeuropese omzet voorspeld van 32,8 miljard dollar, 0,7 procent minder dan in 1993.

Met de nadering van het volgende millenium zal een van de belangrijkste ontwikkelingen de opkomst zijn van India als producent van consumentenelektronica, met name in de tv- en audiosector. De Britse markt stagneert, terwijl de omzetten in Frankrijk en Duitsland onder het niveau van 1993 zullen uitkomen.

West-Europa dankt zijn huidige leidende positie met name aan de hoge bedragen die de inwoners aan consumentenelektronica wensen uit te geven. Op de ranglijst van grootste besteders zijn de eerste vijf plaatsen weggelegd voor Europeanen, van de eerste tien plaatsen zijn er zeven Europees. De Noren geven gemiddeld 158,2 dollar (270 gulden) per jaar uit en zijn daarmee koplopers, de Nederlander is vierde met 204 gulden (119 dollar). Pas op de zesde plaats komen de Japanners (116 dollar). Amerikanen geven jaarlijks 91 dollar aan consumentenelektronica uit en komen daarmee op een negende plek.

Technologische innovatie zal de voornaamste aanjager van de elektronicamarkt blijven. Sinds de introductie van de camcorder (videocamera met ingebouwde recorder) in 1989 zijn er weinig nieuwe produkten meer gelanceerd die veel effect op de markt hadden. De voorspelde opleving van de audiomarkt door digitale technieken als Philips' digitale compact cassette (DCC) is tot nog toe niet waargemaakt, aldus Euromonitor.

Het bureau spreekt de verwachting uit dat de 'huisbioscoop' en interactieve amusementssystemen de komende jaren tot de meest succesvolle produkten zullen behoren. Andere groeisectoren omvatten LCD-tv (kleine televisies met platte beeldschermen), vereenvoudigde programmeersystemen voor videorecorders, camcorders met fotomogelijkheden, digitale beeldband en digitale satellietapparatuur met extra kleine schotels.