Forse reorganisatie bij Nijverdal-Ten Cate

ROTTERDAM, 8 FEBR. Kunststofverwerker en textielproducent Nijverdal-Ten Cate gaat fors reorganiseren. De onderneming heeft daartoe een voorziening ter grootte van 15 miljoen gulden getroffen, die ten laste is gebracht van het resultaat over 1994.

In reactie op de gisteren nabeurs bekendgemaakte mededeling opende de koers van het fonds vanmorgen op 78,20 gulden, 60 cent onder het slot van dinsdag. In de loop van de ochtend herstelde de koers zich en steeg naar 79,20 gulden.

Nijverdal-Ten Cate is van plan de organisatie op zijn hoofdkantoor in Almelo te “stroomlijnen”. Daarnaast wil de onderneming 'niet-kernactiviteiten' als de Amerikaanse brandslangenfabrikant National Fire Hose en kunstof- en confectiewerkzaamheden in Griekenland “kritisch tegen het licht houden”.

Van beëindiging van die activiteiten is op dit moment geen sprake, aldus een woordvoerder. Evenmin staat vast of de reorganisatie op het hoofdkantoor, waar 55 mensen werken, banen zal kosten. Daarover wordt in maart uitsluitsel gegeven. Eind vorig jaar verkocht Nijverdal-Ten Cate zijn bedrijfsonderdeel Advanced Composites al aan de voormalige dochter Ten Cate Technical Fabrics.

Door de getroffen voorziening komt de netto winst van Nijverdal-Ten Cate over 1994 uit op 15 miljoen gulden. Een jaar eerder bedroeg de netto winst 10 miljoen gulden.

Bij de publikatie van de cijfers over de eerste helft van 1994, toen een resultaat van 14 miljoen gulden was behaald, uitte Nijverdal-Ten Cate nog de verwachting dat de netto winst in de tweede helft van het jaar verder zou stijgen. Exclusief buitengewone lasten zou de winst in die periode zijn uitgekomen op 16 miljoen gulden, hetgeen volgens de onderneming de verbeterde gang van zaken weerspiegelt bij de werkmaatschappijen na eerdere saneringsmaatregelen.

Het concern bereikte in 1993 een omzet van 559 miljoen gulden, het omzetcijfer over 1994 wordt op 16 maart gepubliceerd.