Watersnood (1)

Naar aanleiding van het artikel van 1 februari 'De kwelweg moet zo lang mogelijk zijn' van Dick van Eijk (NRC Handelsblad, 1 februari), wil ik een aantal vragen opwerpen. Waarom, als de dijken omhoog moeten, leggen we niet een paar drainage buizen achter en/of gedeeltelijk in de dijk zodat het land niet overloopt met kwelwater? Dan kan het overtollige water snel weg gepompt worden en zijn de dijken misschien niet zo zompig. Wanneer we nu deze dijk breed maken (lange kwelweg), dusdanig dat er ook twee extra grote buizen in passen aan landszijde, dan kan er misschien wel een trein doorheen! De Betuwelijn via Rijn of Waal van Rotterdam naar Duitsland? Als die dijk op hoogte nu voor stevigheid ook zó breed is, dat we er een vierbaanbaansweg over kunnen leggen, dan is de wegtransportsector ook tevreden. Wanneer we nu eens de gevaarlijke stoffen op de trein doen, met een bestuurlijke maatregel, dan treffen we de meestal minder milieuvriendelijke stoffen met een prijsverhoging, omdat spoor duurder is. Hierdoor wordt het eindprodukt ook duurder en misschien vindt er dan wel substitutie plaats naar een milieuvriendelijker produkt.

Een nadeel zou kunnen zijn dat er een soort 'aorta' ontstaat naar ons achterland (weg, water, en spoor) die militair-strategisch kwetsbaar is en een ander nadeel dat Rijkswaterstaat, waterschappen, Nederlandse Spoorwegen enzovoorts moeten samenwerken. Het geld van de dijkverhoging en de Betuwelijn moet toch te combineren zijn tot een nieuw staaltje dijkenbouw van ons Hollanders.