Langdurig werklozen in dienst van gemeente

DEN HAAG, 7 FEBR. Twintigduizend langdurig werklozen krijgen een baan met dezelfde rechtspositie die gemeente-ambtenaren hebben. Daarover hebben vakbonden bij de gemeenten en gemeentelijke werkgevers overeenstemming bereikt.

Minister Melkert (sociale zaken) kondigde onlangs aan dat voor veertigduizend langdurig werklozen in onder meer de zorgsector, de openbare veiligheid en de kinderopvang “banenplannen” zouden worden ontworpen. De subsidie die Melkert daarvoor beschikbaar stelt is volgens de gemeentelijke werkgevers en de vakbonden structureel. Zodoende kunnen de gemeenten de banen een regulier karakter geven.

De twintigduizend extra banen hebben betrekking op kinderopvang, openbare veiligheid en toezicht (bijvoorbeeld in flats). Voor de beloning van dergelijke nieuwe banen is een aparte schaal (schaal A) gecreëerd, die begint op het minimumloon. Na twee jaar wordt beoordeeld of de gecreëerde banen nog wel passen in deze schaal, of dat de gecreëerde functie in een hogere schaal thuishoort. Sociale partners gaan er van uit dat deze beoordeling leidt tot inschaling in schaal 1.

Per gecreëerde baan stelt minister Melkert 40.000 gulden subsidie ter beschikking. Inmiddels heeft de minister voor 1995 19 gemeenten aangewezen die de betreffende banen mogen scheppen. De vakbonden AbvaKabo, CFO, NOVON en CMHF en het College van Arbeidszaken van de VNG (de werkgevers) zijn tevreden over de medewerking van Melkert. De minister noemt het akkoord bij de gemeenten “een verheugende stap”.